Maandelijks archief: augustus 2020

Hand met geld

Woningtekort in een notendop

Er is in Nederland een groeiende vraag naar woningen. Terwijl er al een tekort aan huizen is. Om deze reden moet de woningbouwproductie op gang blijven. Er wordt geschat dat aan het begin van 2019 een tekort van bijna 300.000 huizen was, ongeveer evenveel huizen als er in Rotterdam staan. Om te voldoen aan de alsmaar stijgende vraag naar huizen zou er flink bijgebouwd moeten worden. Zo’n 85.000 woningen per jaar. Door gebrek aan capaciteit (vaak ook gebrek aan grond) wordt dit doel nog niet gerealiseerd. Hierdoor wordt een eigen huis meer en meer onbereikbaar. Met name voor starters is het erg lastig om een woning te vinden.

Huizenprijzen blijven stijgen

De prijzen van koophuizen blijven vooralsnog stijgen, zelfs in tijden van Covid-19. De gemiddelde huizenprijs steeg in 2020 met bijna 12% ten opzichte van een jaar geleden. De overheid probeert haar steentje bij te dragen en heeft maatregelen genomen. Van de periode 2020 tot en met 2023 stelt de overheid 1 miljard euro beschikbaar voor gemeenten om het woningentekort terug te dringen. Het doel hiervan is het versnellen van het bouwproces van betaalbare woningen. Dit geld zal het woningprobleem niet in zijn geheel oplossen. De huizenprijzen zijn voorbij de inkomstengroei voorbijgegaan en het eigenwoningbezit percentage voor middeninkomens blijft sterk dalen.

Stijgende bouwproductie?

De steeds groeiende vraag naar huizen resulteert op dit moment vooral in de verder oplopende huizenprijzen en niet per se in een stijgende bouwproductie. In 2017 zijn er 73.000 nieuwe woningen gebouwd door voornamelijk nieuwbouw en de transformatie van bijvoorbeeld kantoorgebouwen. In 2018 kwamen er zelfs bijna 80.000 nieuwe woningen bij. Maar ook al is het huidige bouwtempo in lijn met de doelstelling van de Nationale Woonagenda, zal op deze manier in 2030 nog ongeveer 200.000 huizen tekort komen.

Woningprobleem: groot en actueel

Een geschikte oplossing lijkt het om gewoon zo snel mogelijk meer woningen te bouwen. Echter stuit deze oplossing op veel problemen. Door de corona crisis zou je het bijna vergeten, maar de stikstof crisis zorgt er nog steeds voor dat veel bouwprojecten stil komen te liggen. In 2019 werden er ruim 57.000 nieuwbouwvergunningen afgegeven. Dit is 18% minder dan in 2018. Dit zal ervoor zorgen dat er ook de komende jaren minder huizen kunnen worden opgeleverd. Daarnaast is er in Nederland een tekort aan bouwvakkers. Dit komt vooral door de vorige crisis in combinatie met vergrijzing. Ook is er simpelweg een tekort aan grond om op te bouwen. Kortom, het woningprobleem is groot en actueel. Des te meer is het belangrijk om je goed te verdiepen in de juiste hypotheek. Daarom is NoCureNoPayDiensten er voor jou. Via onze website kan je eenvoudig en vrijblijvend in een paar stappen meerdere ​offertes aanvragen​. Op deze manier krijg je al snel meer inzicht over de beste hypotheek voor jou.